Limanımızda,
– Akaryakıt depolama tesisi toplam kapasitesi 6772 m3 olup 3 adet tank mevcuttur.
– Her tanka ayrı dolum yapılabilmekte ve farklı ürün konulabilmektedir.
– Tesiste beyaz ürün ve siyah ürün depolamak mümkündür.
– Tesis ile rıhtım arasında iletim hattı bulunmaktadır. Gemiden rıhtımdaki iletim hattına yapılan bağlantı vasıtasıyla hem gemiden tesise hem de tesisten gemiye ürün basılabilmektedir.
– Tesiste bulunan dolum kolları vasıtasıyla tanklardan kara tankerine ürün basılabilmekte ve kara tankerinden de tanklara ürün basılabilmektedir.
– Dolum kolunda kantar mevcut olup dolum esnasında tonaj görülebilmektedir.
– 10.04.207 tarih ve 30296 sayılı “Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge” gereği tüm sertifikalandırma işlemleri tamamlanmış ve Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi alınmıştır.