Hizmet Kapasitesi

Yıllık elleçleme (yükleme ve boşaltma)10 milyon ton
Yıllık depolama5 milyon ton
Yıllık konteyner elleçleme350.000 TEU
Yıllık konteyner depolama300.000 TEU
Rıhtım uzunluk toplamı (8 rıhtım)2.235 m
Yıllık gemi kabul2500 adet

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Projeler

· BP tarafından (TPAO ortaklığı ile) Hopa açıklarında (Hopaya 45 mil – Trabzon’a 132 mil mesafede) yapılan derin (Hopa-1) deniz sondajı (Ekim 2004/Temmuz 2006) Bp tarafından mükemmel bir iş birliğinden ötürü teşekkür plaketi verdiler.

· TPAO tarafından Trabzon Sürmene ilçesi açıklarında yapılan derin deniz sondajı (Sürmene -1) için Lojistik Merkez olarak kullanımı (Ekim -2010/Mart 2012)

· Nato ISAF Kuvvetleri içinde Afganistan’da görev yapan Federal Almanya Silahlı Kuvvetlerinin Trabzon Limanı üzerinden çekilme projesi (Şubat 2013/Mart2015) Brükseldeki Nato Karargahında davetli olduğum toplantıda Alman Komutanın vermiş olduğu brifing sonunda; “Biz Trabzon’da evimizdeki kadar rahatız, Trabzon Limanından mükemmel hizmetler aldık. Afganistan’dan çekilecek diğer Nato Kuvvetlerinin Trabzon Limanını kullanmasını” tavsiye etmesi Trabzon Limanı için müthiş vizyoner bir yaklaşım olmuştur.

· Milli gururumuz Fatih Sondaj gemisinin İstanbul Haydarpaşa Limanında sökülen kulesinin montajı için Trabzon Limanını kullanması, geminin gelişi ve limandan ayrılması esnasında tarafımızdan mehteranlı tören icra edilmesi Trabzon Liman tarihinde önemli bir yer tutacaktır. Ayrıca, görsel ve yazılı ulusal medyaya yapılan paylaşımla Ardahan’dan Edirne’ye Türkiye’nin dört bir yanına yaklaşık 9 milyon kişiye erişime aracılık yaparak Fatih Sondaj gemisini Türkiye ile kucaklaştırdık.

Diğer taraftan; Cruise gemiler dışında Trabzon Limanına yanaşan en büyük (51.238 grosston) gemi Fatih Sondaj gemisi olmuştur.

Hedefler

Kamu döneminde 3.9 milyon ton elleçleme kapasitesine sahip olan Trabzon Limanında 3.1 milyon ton fiili elleçleme gerçekleştirilerek %79,48 kapasite kullanımı sağlanmış olup, limanın işletme hakkının devralındığı tarihten bu güne kadar geçen 16 yılı aşkın sürede yapılan yaklaşık 45 milyon Dolarlık yatırımla, limanın elleçleme kapasitesi 10 milyon tona çıkarılmıştır.

Hinterlandı transit taşımacılığa dayalı Trabzon Limanının, ABD’nin İran’a uygulamış olduğu ambargo dolayısıyla İran Transit ticareti arzu edilen seviyelere ulaşamamıştır. İşletme hakkımızın kalan 14 yıl süresi içerisinde engellemelerin ortadan kalkması halinde transit ticarette 3 milyon ton hedef ile yeni kapasitesinin %70’ini kullanabilmeyi arzu etmekteyiz.

“Avrupa’yı Asya’ya bağlayan modern ipek yolunuz”

“Kuzeyin parlayan yıldızı Trabzon Limanı”

“İthalat ve İhracat kapınız”

Yeni Projeler

· Limanımıza 45-50 bin Grosstonluk gemilerin yanaşmasına imkan sağlayacak; öncelikli olarak liman giriş ağzı ile liman içi deniz dibinin taramasını sağlamak

· Kazakistan’ın petrol üretim merkezi olan Tengiz Bölgesi için sürmekte olan yatırımlarının (6 milyar Dolar) 2. ayağını oluşturan yatırımında ihtiyaç duyulan dev petrol modüllerinin transit olarak limanımızdan sevkini sağlamak üzere 4-5 yıl süresince Lojistik Merkez olarak kullanımını gerçekleştirmek

· Rusya’nın Sochi limanını 2009 yılı eylül ayında yük trafiğine kapatması ile sona eren narenciye, yaş sebze ve meyve ihracatının yeniden Trabzon Limanı üzerinden sevkini gerçekleştirmek ve buna paralel olarak 100.000’nin üzerinde yolcu trafiğinin geri getirilmesini gerçekleştirmek.

Ülkemizde geçmişte yaşanan terör ve Galataport projesinin yapımından kaynaklanan Kruvaziyer gemi trafiğinin; daha önce gerçekleşen 40 adet olan gemi sayısının gelecek için 150 gemi ve 70.000 yolcuya çıkarmak.