KALİTE POLİTİKASI

 • Güncel teknolojileri kullanarak, yüksek kaliteli hizmeti en ekonomik şekilde üretme,
 • Zamanı en iyi şekilde değerlendirip kısa zamanda verimli iş yapmak,
 • İnsan kaynaklarının geliştirilmesini, istihdamı ve motivasyonu sağlamak,
 • İşleri zamanında bitirmek, hizmet kapasitesini ve teknolojilerini artırarak taleplere cevap vermek,
 • Kaliteyi arttıracak ve sürekli iyileştirmek için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
 • Her zaman aranan ve güvenilir bir firma olmak.

BU HEDEFLERE ULAŞMAK;

 • Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı, En üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması,
 • Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, verimliğin artırılması ve maliyeti azaltma,
 • Çalışanların katılımını ve çalışanların kuruluşun bir parçası olmaktan heyecan ve gurur duymalarını sağlamak,
 • Kalite iyileştirme çalışmalarının, sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile sürdürülmesi,
 • Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi,
 • Çalıştığımız çevrenin korunması,
 • Kalite İyileştirme çalışmalarımızda sürekliliğin sağlanması,
 • Mevzuat ve standartlara uygun olarak çalışmak,
 • Çalışmalarımızda iş sağlığı ve güvenliğini prensip edinerek, kalite yönetim sistemini iyileştiren bir kuruluş olmayı sürdürmek amacımızdır, Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması,
 • “SÜREKLİ İYİLEŞME” felsefesinin her zaman uygulanabilir olması,
 • Kurmuş olduğumuz Kalite, etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması,
 • Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi,
 • Sürekli gelişen hizmet ve sistem kalitesi ile adı kalite ile birlikte anılan, sektörün lider kuruluşu olmak hedefimizdir.