Limanın Tarihçesi

Trabzon Limanı başlangıçta, Moloz mevkiinde yapılmışsa da, sonradan şimdiki liman alanının ilgi görmesi nedeniyle M. O. 117-119 yıllarında bugünkü Gümrük İdaresinin bulunduğu yerdeki kayaların oyulması suretiyle oluşturulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde eski rıhtım alanında kumandan Hasan Paşa tarafından bir liman ve rıhtım yapılmaya başlanmış, bu liman 1903 yılında Vali Mazhar Paşa tarafından tamamlanmıştır. Bu tarihlerde Trabzon Limanı Osmanlı İmparatorluğu’nun 5 önemli limanından biri konumundaydı.

8 Temmuz 1946’da temeli atılan yeni liman 25 Haziran 1954 tarihinde tamamlanarak Trabzon Vapuru’nun limana yanaşmasıyla açılmıştır. 1978 yılına kadar bu durumunu koruyan Trabzon Liman?ı artan gemi trafiğine cevap verebilmesi için modernizasyonu gündeme gelmiş ve 1980 ‘de başlayan çalışmalar 1990’da bitirilerek liman bugünkü konumuna getirilmiştir.

(x) Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan ihale sonucu Trabzon Limanı’nın 30 yıllık işletme hakkı 21.11.2003 tarihinde ALBAYRAK Grubuna ait Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından devralınmıştır.