Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. olarak, tüm faaliyetlerimizde çevreyi koruma misyonu paralelinde deniz kirliliği, hava kirliliği ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunuyoruz.

Aynı zamanda Lisanslı Atık Kabul Tesisi olan İşletmemizde limana gelen gemilerden atık kabulü (sintine suyu, slaç, atık yağ, pis su, slop ve katı atıklar) yapılmakta ve uygun bertaraf yöntemi ile bertaraf edilmektedir.

Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek deniz kirliliğine önlem olarak İşletmemiz sahasında Acil Müdahele Konteynerları ve petrol bariyerleri bulunmaktadır. Oluşabilecek herhangi bir döküntüye karşı İşletmemizde düzenli olarak acil müdahele tatbikatları düzenlenmektedir.