Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. olarak, tüm faaliyetlerimizde çevreyi koruma misyonu paralelinde deniz kirliliği, hava kirliliği ve gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunuyoruz.

Aynı zamanda Lisanslı Atık Kabul Tesisi olan İşletmemiz limana kabul edilen gemilerin sintine, slaç, atık yağ, pis su, bitkisel atık yağ ve çöplerini almakta ve uygun bertaraf yöntemi ile bertaraf ettirmektedir.

Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek deniz kirliliğine önlem olarak İşletmemiz sahasında bir adet Acil Müdahele Konteynırı, içerisinde gerekli müdahele ekipmanlarıyla hazır bulunmaktadır.

İşletmemiz’ e ait bir adet çöp kamyonu, bir adet süpürge aracı, bir adet vidanjör, bir adet pis su tankeri ve bir adet itfaiye aracı bulunmaktadır.