• MARPOL 73/78 Sözleşmesi, 26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, 18 Mart 2010 tarih ve 27525 sayılı “Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ,05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı “Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, limanımıza yanaşan gemilerden lisanslı Atık Kabul Tesisimiz ile atık alım hizmeti verilmektedir.
  • Lisanslı atık kabul tesisimize MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek I, Ek IV ve Ek V kapsamında atık kabulü yapılmaktadır.
  • Atık Kabul Tesisimize MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek I kapsamında yer alan sintine suyu, slaç, atık yağ, slop ve Ek IV kapsamında yer alan pissu ve MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek V kapsamında yer alan katı atıkların (çöp) atık kabulü yapılmaktadır.
  • Tesiste oluşan atık sular, arıtılarak SKKY kapsamında TİSKİ kanalına deşarj edilmektedir.
  • İşletmemizin Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi bulunmaktadır.
  • Gemilerde oluşan atıkların bertarafı sağlanarak deniz kirliliği engellenmekte, çevre ve insan sağlığı korunmakta ve ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.