Limanın Tarihçesi

Trabzon Limanı başlangıçta, Moloz mevkiinde yapılmışsa da, sonradan şimdiki liman alanının ilgi görmesi nedeniyle M. O. 117-119 yıllarında bugünkü Gümrük İdaresinin bulunduğu yerdeki kayaların oyulması suretiyle oluşturulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde eski rıhtım alanında kumandan Hasan Paşa tarafından bir liman ve rıhtım yapılmaya başlanmış, bu liman 1903 yılında Vali Mazhar Paşa tarafından tamamlanmıştır. Bu tarihlerde Trabzon Limanı Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 önemli limanından biri konumundaydı.

8 Temmuz 1946'da temeli atılan yeni liman 25 Haziran 1954 tarihinde tamamlanarak Trabzon Vapuru'nun limana yanaşmasıyla açılmıştır. 1978 yılına kadar bu durumunu koruyan Trabzon Liman?ı artan gemi trafiğine cevap verebilmesi için modernizasyonu gündeme gelmiş ve 1980 'de başlayan çalışmalar 1990'da bitirilerek liman bugünkü konumuna getirilmiştir.

(x) Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan ihale sonucu Trabzon Limanı?nın 30 yıllık işletme hakkı 21.11.2003 tarihinde ALBAYRAK Grubuna ait Trabzon Liman İşletmecili A.Ş. tarafından devralınmıştır 

Limanın Yeri

Trabzon Limanı; kuzey 40 57' 30" enlemi, doğu'da 40 02' 30" boylamı ile kuzey 41 06' 36" enlemi, doğu 39 25' 00" boylamları arasında yer almaktadır. Bir başka ifade ile doğu'da Narlık Burnu ile batı'da Işıklı Burnu'ndan kuzey istikametine çizilen hatlar ve ona bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı içinde bulunmaktadır.


İpek Yolu ve Liman

Denizle Tarihin Kesiştiği Kent Trabzon ve Limanı Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Trabzon, yüzyıllar boyunca dinlerin, dillerin ve kültürlerin kaynaştığı bir merkez, doğu'da İran'a, kuzey'de Rusya ve Kafkasya'ya açılan bir ticaret kapısı olmuştur. Cenevizliler, Venedikliler gelip geçmiş bu limandan; yünlü kumaşlar, keten ve ipekli mallar satmışlar. Osmanlı İmparatorluğu devrinde ise Trabzon, limanı sayesinde İran'a, Irak'a, Hindistan'a, Rusya'ya, ve Kafkasya'ya yapılan ticaretin odak noktasında bulunmuştur.

İpek Yolu ve Trabzon Limanı

İki bin yıl boyunca Doğu'nun zenginliklerini Batı'ya taşıyan kervanların geçtiği tarihi İpek Yolu, iki kıtayı ve üç deniz havzasını birbirine bağlamış. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir ticaret yolu olmanın ötesinde İpek Yolu, medeniyetler arası kültür alışverişini de sağlamış. Çin'den başlayarak Orta Asya'da birden fazla güzergaha ayrılan İpek Yolu, önemli güzergahlardan biri olarak Trabzon yolu kullanılmış, Doğu'nun zenginlikleri Trabzon Limanı yoluyla Batı'ya geçmiştir.

İpek Yolu ve Trabzon Limanı

Trabzon Dünya'nın büyük denizlere bağlantısı bulunan, en büyük iç denizi olan Karadeniz'in kıyısında kurulmuş olup, başta İran, Irak, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri transit yolunun başlangıcında stratejik bir noktada yer almaktadır. Trabzon Limanı bu ülkelerin tüm Avrupa ve Dünya pazarlarına bağlanmasında kilit bir rol oynamaktadır.


Liman İşletmeciliği Grubu

TRABZON LİMANI grup tarafından 21 Kasım 2003 tarihinde T.C. Özelleştirme idaresi tarafından 30 yıllığına (işletme hakkı) devralınmıştır. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Trabzon Limanı, modern ipek yolu misyonunu deniz taşımacılığının kalbi olarak devam ettirmektedir.